Home|About Us|Contact Us|Privacy Policy|Make your Home Page|Tell A friend|Add To Your Favorites

Popular Articles

In a School

 1. Teacher (M)   അദ്ധ്യാപകൻ   अध्यापकः
 2. Teacher (F)    അധ്യാപിക      अध्यापिका
 3. Student (M)     വിദ്യാർത്ഥി      छात्रः
 4. Student (F)      വിദ്യാർത്ഥിനീ  छात्रा
 5. Chalk               ചോക്ക്             सुधाखण्ड:
 6. Table                മേശ    उत्पीटिका
 7. Chair               കസേര    आसन्दः
 8. Bench             ബെഞ്ച്‌    दीर्घपीठिका
 9. Bell             മണി         घण्टा
 10. Blackboard     ബ്ലാക്ക്‌ ബോർഡ്‌    कृषणफलकम्
 11. Book                പുസ്തകം        पुस्तकम्
 12. Notebook        നോട്ടുബുക്ക്      टिप्पणीपुस्तिका
 13. Letter              അക്ഷരം          अक्षरम्
 14. Pencil             പെൻസിൽ        अङ्कनी
 15. Pen                 പേന     लेखनी
 16. Stick                വടി             दण्ड:
 
Tags: Sanskrit

 Other Items in Sanskrit

Home | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Make your Home Page | Tell A friend | Add To Your Favorites